سلااااام خندوانه ای هاااا... حالتون چطوره؟؟ خندوانه نگاه می کنید؟؟ از خندوانه دیشب راضی بودید؟؟ دلتون برای جناب خان تنگ شد؟؟ برای نیما چطور؟؟ خب جناب خات که دیشب دیدید رفته پاریس تا شعبه لبوفروشیش رو افتتاح کنه، الانم بازارش بدجور گرفته و پولدار شده.. نیما هم که درگیر یه پروژه جدید بود و چندوقتی بود نمی اومد خندوانه! اما امشب نیما بعد از چند روز غیبت اومده تا همه ما از اجراش لذت ببریییم.. اما میهمان امشب برنامه خندوانه، خانم دکتر فرخ لطفی کاشانی هستند که با صحبتاشون ما رو جذب می کنن، حتما این برنامه و بخش های مربوط به ایشون رو ببینید و از صحبت هاشون لذت ببرید، کمدین امشب برنامه هم علیرضای مسعودی عزیز هست که با خاطرات فوق العاده ش خنده رو به لبای ما هدیه می کنه.. خب پس بریم برای دانلود برنامه امشب؟؟؟ آماده اید؟؟؟ بریییییم...